Kazalo prispevkov

Nadaljevalni krog delavnic
Čas trajanja: štirje vikendi ali 7 dni
Barkley-ev
Mojster Praktik Arhetipskega Energijskega Zdraviljenja

V tej seriji štirih nadaljevalnih vikend transformacijskih delavnic boste vpeljani v napredne tehnike in tako pridobili sposobnosti za hitro reševanje resnih čustvenih 'blokad' v nas samih in drugih, sposobnosti prevajanja naravnih sil skozi vaše roke in vzpostaviti življenjsko energijo v posameznikih in skupinah, ki si želijo ozdravitve.

Modul 5: Nadaljevalni »trening« čiščenja čustvenega telesa
Power AnimalGlavni poudarek tega modula je narediti najgloblje spremembe na najmanjših nivojih. Vaše telo se bo energetsko okrepilo. Delovali boste na sproščanju genetskih implantatov - drobnih, vendar močnih energetskih vzorcih, ki so zapisani v našem telesu in se prenašajo na brezštevilne generacije in zaradi katerih človeštvo sprejema različne oblike čustvenega in ekonomskega suženjstva. Naučili se boste kako na holografski način dostopati do virov znanja o starodavnem zdravljenju.

  • Iniciacija dinamičnega spiralnega zdravitelja, 2. stopnja: dodatno aktivira sposobnosti za zdravljenje sebe in drugih ter odpira sposobnost intuicije.
  • Učenje »globokega zrcaljenja« z namenom ohranjanja osebne stabilnosti ob zdravljenju skupinske dinamike.
  • Delo z oblikami živalske moči kot pomoč pri zdravljenju ter za uspeh v medsebojnih odnosih.
  • Odstranitev genetskih implantatov – hitra osvoboditev, ki vam omogoči izraziti, kdo v resnici ste ali bi lahko bili.
  • Izvajanje tehnike »čustvenega osvobajanja« na posameznikih.
  • Dostopanje do metod zdravljenja svetovno znanih šamanskh učiteljev.