Rad bi vedel

My enquiry about Barkley Archetypal Energy Healing

Kazalo prispevkov

Sedaj dostopno tudi vam: nova serija profesionalnih delavnic Šamanizma:
Rowland Anton Barkley, mojster Šamanizma in NLP trener

Arhetipsko Energijsko Zdravljenje Rowland-a Barkley-a

Energetic LiberationArhetipsko Energijsko Zdravljenje Rowland-a Barkley-a je edinstvena holografska zdravilna metoda, ki temelji na strukturalnem načelu narave, ki pravi, da je najvišja oblika bivanja zakodirana v vsakem njenem najmanjšem delcu. Metoda uporablja starodavne energije in vodila šamanizma s popolnoma novo učinkovitostjo in uspešnostjo. Ko postanemo Vodnik Arhetipskega Pogajanja, občutimo zadovoljstvo ob zavedanju, da lahko pripomoremo k hitremu prebujanju tistih, ki so pripravljeni izkusiti svobodo in sodelujemo pri uresničevanju pozitivnih sprememb na zemlji.

Arhetipsko Energijsko Zdravljenje” je skozi več kot 30 let nenehnega predanega dela razvijal Rowland Anton Barkley, mojster šamanizma in NLP trener in jo sedaj končo predstavil javnosti.

Z uporabo šamanskih tehnik kot so potovanja z bobni, boste raziskovali različne nivoje zavesti ter odkrili znanja na različnih nivojih telesa, instinktivni um in višji jaz. Znebili se boste prepričanj, ki so vas omejila na zmotno mišljenje moderne družbe o staranju, bolezni in stresu ter odkrili notranji vir zdravilnih ter ustvarjalnih moči.

Šamani v “primitivnih” družbah že tisoče let doživljajo močne vizije “lestev med nebesom in zemljo” kot kompleksno vzorčenje v podobi prepletajočih se kač, pogosto z jasnovidnimi podobnostmi kasnejših bioloških modelov za DNK. S šamanskega vidika je fizično telo izkristalizirano iz višjih teles. Delovanje šamanov s tem modelom prinaša močne rezultate, ki se odražajo v bolj strastnem, srečnem, z energijo napolnjenim in motiviranim življenju.

Zaradi več kot tisoče let omejujočega družbenega razmišljanja in drugih vzrokov se je v zemeljskih telesih nakopičilo na tisoče vsajenih in negativno pogojenih miselnih vzorcev. Posledica je bila izguba prirojenih sposobnosti zdravljenja in povezanosti z višjim jazom.

Celo ozaveščeni posamezniki, kot so na primer koncertni glasbeniki, pogosto trpijo pomanjkanje energije in osebno bolečino zaradi delovanja vcepljenih vzorcev v njihovem električnem polju. Z zdravilno Metodo Arhetipskega Pogajanja se boste naučili kako s pomočjo vaših prstov hitro in trajno odstranjevati stare čustvene in fizične omejitve.

Na tej točki človeške zgodovine je zelo pomembno, da znova aktiviramo svoje sposobnosti, saj preprosto ne bo časa za počasi delujoče metode!

Celotno izobraževanje, do stopnje laičnega praktika, poteka skozi osem intenzivnih, transformacijskih vikend delavnic, preko katerih boste ponovno aktivirali vaše instinktivne sposobnosti za hitro odpravljanje čustvenih in energijskih blokad v sebi in drugih ter se ponovno povezali s svojo osebno močjo.


Osnovni krog delavnic
Čas trajanja: štirje vikendi
Barkley-ev Praktik Arhetipskega Energijskega Zdraviljenja

Modul 1: Šamanska iniciacija ter očiščevanje telesa: Aktivirajte vaše zdravilne sposobnosti!
Power AnimalTa globoka uvodna vikend delavnica bo prebudila zavest vašega telesa, vas ponovno povezala z vašo osebno močjo ter vam povrnila dostop do sil narave. Vaše roke bodo prejele sposobnost za odpravljanje energetskih in čustvenih vzorcev. Živalski instinkti, ki tratijo vašo energijo, se lahko preobrazijo v bolj produktivne stvari.

Naučili se boste večnivojskega zrcaljenja, postali vzor osebne gotovosti ter delovali kot katalizator integracije in zdravljenja tistih, s katerimi se v svojem življenju srečujete.

 • Iniciacija v Vodika Arhetipskega Pogajanja: ne aktivira zgolj sposobnosti zdravljenja samega sebe in drugih, ampak tudi odnose z dinamičnimi silami narave.
 • Učenje tehnik “Globokega Zrcaljenja”: kako zdraviti druge ob energijski zaščiti posameznika, okolice in samega sebe.
 • Ponovna povezava z Močjo Živali v nas: ko stopamo skozi življenje, pogosto izgubimo stik z močjo živali, ki je v nas. Posledica tega je pomanjkanje energije, depresivnost ter počasnejše okrevanje od različnih bolezni.
 • Čiščenje somatičnih vtisov v fizičnem, čustvenem in subtinem telesu. To so ostanki preteklih čustvenih neuspehov, ki so morda najpogostejši povzročitelji bolezni današnjega časa.
 • Učenje komunikacije z “nezavednim umom”, ki povečaj zaupanje vase, ustvarjalno motivacijo ter izboljša vaše intuitivne sposobnosti.
 • Učenje “Tehnike Čustvenega Osvobajanja”, ki v kateremkoli trenutku vašega življenja omogoča sproščanje negativnih vzorcev, ki izhajajo iz vaših izkušenj v preteklosti, sedanjosti in prihodnosti.

Modul 2: Zdravljenje na daljavo: Terapija višjega jaza
Purple FlameV drugem modulu boste izkusili potovanje skozi šamanski trans na popolnoma drugačnem nivoju – skozi matrico vaše osebne kreacije. To je nivo, na katerem vaš višji jaz s pomočjo večkratnih časovnih linij v sanjah udejanja vaše stvarno življenje.

Na vsaki ključni točki našega življenja se soočamo z različnimi možnostmi, ki nam jih ponujajo številne možne časovne linije prihodnosti in nato, včasih popolnoma naključno, izberemo eno od njih, ki jo bomo udejanili. Zavedanje na nivoju te matrice kreacije naših življenj nam omogoča, da pozitivno vplivamo na naše življenje, tako od znotraj kot tudi od zunaj. Vsako učinkovito zdravljenje na daljavo zahteva prav to sposobnost biti “dirigent orkestra” večkratnih časovnih linij.

Mnogi poskušajo ozdraviti zgolj same sebe, vendar je to pogosto nemogoče, saj je ponavadi privid osame tisto, kar je potrebno ozdraviti. V tem in nadaljnjih modulih Tehnike Arhetipskega Energijskega Zdravljenja boste zdravili sebe s pomočjo zdravljenja negativnih vzorcev vaše družine, ki so se ustvarjali skozi več generacij.

Ta modul vas vodi do globokih osebnih sprememb, in sicer preko združevanja razdruženih delov nezavednega. Ljudje so zbirke kopiranih osebnosti, katerih del smo mi in katerih del je tudi nekdo drug. Integracija razblini delčke nas, ki nismo mi in pusti naši pravi naravi, da zasije v vsem svojem sijaju.

 • Integracija posameznih delov osebnosti v celoto
 • Okrepitev imunskega sistema: ko telo razume naravo časa, poteka zdravljenje čustvenih in fizičnih travm veliko hitrejše.
 • Izboljšanje komunikacije z višjim jazom: osmislite svoje življenje in znova odkrijte svoje poslanstvo.
 • Učenje tehnik zdravljenja na daljavo: naučite se tehnik zdravljenja na daljavo, ki bodo brez omejitev oddaljenosti pomagale vašim prijateljem, družini in ostalim posameznikom.

Module 3: Uvod v osebno moč in osvoboditev (eksorcizem)
ExorcismTretji modul poglablja proces ter sprošča energije, ki ne izhajajo iz pravega jaza in tako spodbudi naš globoki instinktivni um k kreativnemu ustvarjanju.

Mentalni kaos, ki vam jemlje energijo, ima veliko različnih virov, ki ne izhajajo iz razširjene ideje o obsedenosti s “preminulimi osebami”: Ves čas dvomite vase, dovolite da glasovi drugih zapolnjujejo praznino v vaši zavesti in puščate svojo intuicijo podrejeno močnim vplivom avtoritativnih “nasvetov”. Drugi večji vzrok za glasove v našem umu so zahteve dobronamernih članov družine, da ste nekaj drugega, kot v resnici ste – ko npr. od vas pričakujejo, da nadaljujete družinski posel ali postanete zdravnik in podobno.

 • Osvobajanje energijskih vezi - soustvarjeni močni energetski vzorci, ki razkrajajo medsebojne človeške odnose in ogrožajo zdravje.
 • Obvladovanje osnovnih načela psihične samoobrambe.
 • Osvobajanje od ega “preminulih”, vključno s še živečimi ljudmi, s katerimi je vaš odnos zamrl.
 • Čiščenje ostankov čustvenih vzorcev iz čustvenega telesa, ki so zavrženi, izgubljeni, izposojeni in ukradeni od drugih.
 • “Osvoboditev targov”, ki so glavni vzrok človeških fiksnih idej, stalno ponavljajočih se neuspehov ter dvomov vase navkljub uspehu.
 • Povrnitev energije, ujete v preteklih poskusih reševanja problemov.

Modul 4: Naravni arhetipi v življenju in zdravljenju: Pridobitev moči za osebno preobrazbo
SystemicV četrtem vikendu se boste naučili kako izkoristiti osnovne arhetipske energije, ki jih ponuja narava. Izvedeli boste, kako se te energije izražajo v vsakodnevnem življenju in medsebojnih odnosih, kar vas bo pripeljalo do osebne, notranje usklajenosti z energijami narave.

Da bi zadevo na čimbolj razumljiv način predstavili širši javnosti, ima večina šamanskih skupnosti sistem dodeljevanja človeških obrazov energijam narave. Božanstva starodavne Grčije in Rima, bogovi Valhalla, duhovni varuhi v Afriki, svetniki ter celo nacionalni prazniki v čast narodnih junakov so načini, s katerimi je družba nadela fizično obliko sicer neoprijemljivim silam narave.

Dostop k tem osnovnim silam temelji na podlagi triangulacije. Prva točka trikotnika je posameznikova želja po zdravljenju, druga točka je terapevtova želja pomagati in tretja točka je osnovna energija narave, ki ima moč spremeniti okoliščine, potrebne za rešitev problema. Ko so vse tri točke triangulacije prisotne, se “od zgoraj” ustvari četrta, ki prikliče posamezno energijo, ki jo tako posameznik kot terapevt prepoznata kot delujočo silo zdravljenja.

V četrtem ter zadnjem, osmem modulu boste razvili sposobnost uporabljati energije narave na način, ki je močno instinktiven in izredno zavestno osredotočen hkrati. Takšna sposobnost je na zemlji povsem nova.

 • Prevajanje živih naravnih energij skozi vaše zdravilne roke.
 • Izboljšanje medsebojnih odnosov in poklicnih uspehov s spoštovanjem vzajemnega delovanja izvornih arhetipskih energij v sebi in v obnašanju drugih.
 • Zdravljenje družinske karme s pomočjo duha narave.
Nekatere naravne energije, ki jih uporabljajo Vodniki Arhetipskega Pogajanja:
 • Moč vetra sprememb
 • Duh gozda
 • Duh lune
 • Duh sonca
 • Duh magme
 • Duh bliska
 • Glasovi rastlin
 • Moč črnega zmaja
 • Bojevnik z gora
 • Zaklad iz globine oceanov
 • Negujoča energija voda

Certifikat o zaključenih modulih 1-4
Barkley-ev  Praktik Arhetipskega Energijskega Zdraviljenja, laični

Pričakuje se, da bodo zdravilci, oziroma tisti, ki se na kakršenkoli način poklicno ukvarjajo z zdravljenjem, znanje, pridobljeno v prvih 4 modulih, začeli uporabljati takoj. Vendar pa naziv Vodnika Arhetipskega Pogajanja zahteva še veliko več discipline in učenja.


Nadaljevalni krog delavnic
Čas trajanja: štirje vikendi ali 7 dni
Barkley-ev
Mojster Praktik Arhetipskega Energijskega Zdraviljenja

V tej seriji štirih nadaljevalnih vikend transformacijskih delavnic boste vpeljani v napredne tehnike in tako pridobili sposobnosti za hitro reševanje resnih čustvenih 'blokad' v nas samih in drugih, sposobnosti prevajanja naravnih sil skozi vaše roke in vzpostaviti življenjsko energijo v posameznikih in skupinah, ki si želijo ozdravitve.

Modul 5: Nadaljevalni »trening« čiščenja čustvenega telesa
Power AnimalGlavni poudarek tega modula je narediti najgloblje spremembe na najmanjših nivojih. Vaše telo se bo energetsko okrepilo. Delovali boste na sproščanju genetskih implantatov - drobnih, vendar močnih energetskih vzorcih, ki so zapisani v našem telesu in se prenašajo na brezštevilne generacije in zaradi katerih človeštvo sprejema različne oblike čustvenega in ekonomskega suženjstva. Naučili se boste kako na holografski način dostopati do virov znanja o starodavnem zdravljenju.

 • Iniciacija dinamičnega spiralnega zdravitelja, 2. stopnja: dodatno aktivira sposobnosti za zdravljenje sebe in drugih ter odpira sposobnost intuicije.
 • Učenje »globokega zrcaljenja« z namenom ohranjanja osebne stabilnosti ob zdravljenju skupinske dinamike.
 • Delo z oblikami živalske moči kot pomoč pri zdravljenju ter za uspeh v medsebojnih odnosih.
 • Odstranitev genetskih implantatov – hitra osvoboditev, ki vam omogoči izraziti, kdo v resnici ste ali bi lahko bili.
 • Izvajanje tehnike »čustvenega osvobajanja« na posameznikih.
 • Dostopanje do metod zdravljenja svetovno znanih šamanskh učiteljev.

Module 6: Nadaljevalni »trening« Zdravljenja na daljavo
Purple FlameV tem modulu se bomo naučili reševati probleme tam, kjer nastajajo. Delovali bomo neposredno na povezavo med osebnim jazom in skupinsko dinamiko ter se naučili uničevati probleme na tem nivoju in »posaditi« semena za uspeh v prihodnosti. Spoznali bomo, kako vse učinkovite terapije zdravijo bolj na organskem kot osebnem nivoju.

 • Holografsko zdravljenje: energetsko čiščenje na nivoju, kjer naše misli vplivajo na odnos, kot ga drugi želijo gojiti do nas.
 • Večstopenjsko zdravljenje.
 • Ponovna vzpostavitev osebnega in skupinskega duha: pridobivanje izgubljene motivacije in sposobnosti čustvovanja.
 • Sistematično skupinsko zdravljenje: posredovanje na nivoju višjega jaza, kjer si kreiramo naše izkušnje.
 • Raziskovanje virov nadzavesti, zavesti, predzavesti in instiktivnega uma znotraj višjega jaza.

Module 7: Pridobivanje osebne moči in terapevtski eksorcizem
ExorcismV tem modulu boste pridobili sposobnost osvoboditi se glasov v zavesti, ki nam vzbujajo dvome in zmanjšujejo avtoriteto jaza. Ugotovili bomo, da eksorcizem ni ukvarjanje z obsedenostjo s preminulimi, temveč je način, kako z nasprotovanjem in upiranjem prenašamo kopije ega drugih v naše misli in obratno. Z odrešitvijo od ega, ki smo si ga ustvarili in preko katerega se predstavljamo svetu, lahko pridobimo neposreden dostop do moči našega globljega Jaza.


Module 8: Vitalna ustvarjalnost narave v osebni in skupinski transformaciji
SystemicPri tem modulu se bomo soočili z neposredno izkušnjo, kako se dinamični arhetipi narave manifestirajo v naša življenja, naše vsakdanje osebnosti. Ko jih zavestno dosežemo, nam dajo moč da dosežemo tisto, kar si v življenju resnično želimo.

 • Poglabljanje instinktivne zdravilne moči v vaših rokah.
 • Zdravljenje ambienta: energetskega in čustvenega okolja, ki ga je ustvaril človek.
 • Učenje »šamanskega sporočanja«: pozitivno in ustvarjalno vplivanje na skupine.
 • Ponovna povezava z varovalnimi energijami.
Certifikat o zaključenih modulih 5 - 8:
Mojster Praktik Arhetipskega Energijskega Zdravljenja, laični

 Karma SpiralZahteve za pridobitev profesionalnega statusa:
Barkley-ev Mojster Praktik Arhetipskega Energijskega Zdravljenja, profesionalni
 • Zaključek vseh modulov (1 – 8) kot Barkley-ev Arhetipski Energijski Zdravilec
 • Posebno izobraževanje, ki je na voljo le udeležencem modulov 1 - 4
 • Predložitev zapiskov o najmanj 100 ur terapevtskega dela
 • Pisni preizkus
 • 3-dnevna strokovna predstavitev in zaključno usposabljanje
Profesionalni terapevti bodo imeli pravico:
 • Tiskanja loga Barkley-eve Metode Arhetipskega Pogajanja na promocijske letake in poslovne vizitke
 • Predstavljati se javnosti kot profesionalno usposobljen Barkley-ev Arhetipski Energijski Zdravilec
 • Postati član društva/združenja Arhetipskih Energijskih Zdravilcev, kateri bodo svoja dognanja in prakso objavljali na spletu
 • Prijaviti se na usposabljanje za učitelje, ki bodo lahko poučevali module 1-4

Zahteve za pridobitev profesionalnega statusa učitelja:
Barkley-ev Učitelj Arhetipskega Energijskega Zdraviljenja

 1. Barkley-ev Mojster Praktik Arhetipskega Energijskega Zdraviljenja
 2. Zaključena serija »iniciacijskih terapij« do modula 5 (vsak modul traja 1 teden)
 3. Zaključeno usposabljanje za trenerja NLP
 4. Opravljen preizkus z oceno kot NLP trener
 5. Prejeta iniciacija na nivoju Trenerja Arhetipskega Pogajanja. Z iniciacijo pridobite sposobnosti prenašanja znanja na svoje učence ter zbujanja zdravilnih sposobnosti v njih, in sicer preko (Broadbeam) »širokožarčne« telepatije
 6. Druge specifične naloge, če je tako zahtevano.

Prišel si sem, ker hočeš nekaj spremeniti

Osebno Posvetovanje pri Izvoru Obstoja

Barkley RadiationKo delam z vami v Osebni Seansi sma v direktni konferenci s Fraktalno Matrico, ki ustvarja vidno realnost. Sva v prisotnosti Oriš, katere so moč Narave in pri istem brezčasnem času čisti elementi človeške osebnosti. Vsaka oseba je oživela v podobi Božanstev, nič kaj dosti nazaj, prav zdaj. Reševanje konfliktov Božanstev znotraj vašega globokega jaza prav v tem trenutku je potrebno, da Napravimo Spremembo. Kadar si drznete biti drugačni, tvegajte Osebne Pogovore z Rowland-om Barkley-em

Kliknite tukaj, da se registrirate za močne osebne pogovore