Kazalo prispevkov

Modul 2: Zdravljenje na daljavo: Terapija višjega jaza
Purple FlameV drugem modulu boste izkusili potovanje skozi šamanski trans na popolnoma drugačnem nivoju – skozi matrico vaše osebne kreacije. To je nivo, na katerem vaš višji jaz s pomočjo večkratnih časovnih linij v sanjah udejanja vaše stvarno življenje.

Na vsaki ključni točki našega življenja se soočamo z različnimi možnostmi, ki nam jih ponujajo številne možne časovne linije prihodnosti in nato, včasih popolnoma naključno, izberemo eno od njih, ki jo bomo udejanili. Zavedanje na nivoju te matrice kreacije naših življenj nam omogoča, da pozitivno vplivamo na naše življenje, tako od znotraj kot tudi od zunaj. Vsako učinkovito zdravljenje na daljavo zahteva prav to sposobnost biti “dirigent orkestra” večkratnih časovnih linij.

Mnogi poskušajo ozdraviti zgolj same sebe, vendar je to pogosto nemogoče, saj je ponavadi privid osame tisto, kar je potrebno ozdraviti. V tem in nadaljnjih modulih Tehnike Arhetipskega Energijskega Zdravljenja boste zdravili sebe s pomočjo zdravljenja negativnih vzorcev vaše družine, ki so se ustvarjali skozi več generacij.

Ta modul vas vodi do globokih osebnih sprememb, in sicer preko združevanja razdruženih delov nezavednega. Ljudje so zbirke kopiranih osebnosti, katerih del smo mi in katerih del je tudi nekdo drug. Integracija razblini delčke nas, ki nismo mi in pusti naši pravi naravi, da zasije v vsem svojem sijaju.

  • Integracija posameznih delov osebnosti v celoto
  • Okrepitev imunskega sistema: ko telo razume naravo časa, poteka zdravljenje čustvenih in fizičnih travm veliko hitrejše.
  • Izboljšanje komunikacije z višjim jazom: osmislite svoje življenje in znova odkrijte svoje poslanstvo.
  • Učenje tehnik zdravljenja na daljavo: naučite se tehnik zdravljenja na daljavo, ki bodo brez omejitev oddaljenosti pomagale vašim prijateljem, družini in ostalim posameznikom.