Barkley Archetype Mediation Training programs encompass four realms of personal competence enhancement.

Barkley Archetype Mediation Dimension 1: “Archetypal Energy Healing” techniques created by Rowland Barkley, blend ancient Shamanism and modern Qantum realities. Explore and access knowledge available at different levels of your body, Instinctive Mind, and Higher Self. This is a unique opportunity to break the chains that bind you to "modern" limiting beliefs about aging, illness and stress. As you progress, you will rediscover an inner fountain of healing and creative abilities.

Barkley Archetype Mediation Dimension 2:. Archetype Negotiation Method Training will help you step into your hidden, yet natural shining intelligence, charisma, and creativity. As you proceed through the workshops, you will develop the disciplines needed to hold holographic space with the power of Love. This includes a series of five training levels of advance healing techniques to receive and to give, each approximately one week duratiopn. As an added bonus, graduates will also receive an internationally recognized NLP Master Practitioner certification.

Barkley Archetype Mediation Dimension 3: Specialty workshops encompass many subjects spanning from Soul Integration, dissolution of Family Karmic patterns, to exploring and utilizing states of genius.

Barkley Archetype Mediation Dimension 4: Macrodimensional voyaging events. These are deeply moving non-linear indescribable transformational events. At this time, they are only taught by Rowland Barkley.
 

Učenja Onstran Neskončnosti

Pri nekaterih redkih priložnostih, omogočenih samo s strani Mojstra Šamana Potujočih Sanj, določeni začasni trans faktorji povzročijo možnosti učenja preko devetdimenzijskih izkušenj in tako prebudijo kvantni skok dostopa do znanja. Ti dogodki zahtevajo energetske nivoje in čustveno discipline, katero ima verjetno zelo malo spiritualnih popotnikov in si jo tudi nebi želela imeti.

Katerakoli oseba, ki verjame ali predvideva, da je že sedaj dosegla ta nivo bojevniške popolnosti, brez strogega treninga skozi več prejšnjih življenj, katerim sledijo desetletja predanega urjenja v tem življenju, je oseba, ki zelo verjetno nebo nikoli dosegla te sposobnosti. Pravzaprav je nemogoče za ego, da bi imel, kaj šele razumel več istočasnih dimenzij in da bi bila pri tem prisotna zavednost. Celo poiskus vstopa v več prostorov hkrati s kakršnimkoli egom bi bil nepojemljivo nevaren.          

Nekaj namigov glede narave teh dogodkov bi lahko vseboval ta odstavek. Eden takšnih dogodkov je Vrnitev Esence, ki je 1000-krat močnejša od Vrnitve Duše.

 
Timetable and spare service information waiting to appear